Soutěž kapel
37
Info

PLÁN

    

    

PARKOVIŠTĚ

Parkování u městského nádraží ČD Jihlava

Návštěvníkům je k dispozici parkování v blízkosti areálu městského nádraží ČD Jihlava na ulici tř. Legionářů - tato ulice bude však uzavřena!!! Jedinný příjezd a výjezd parkoviště bude z ulice Jiráskova (klidnou chůzí do areálu festivalu je to cca 7 minut). Parkující na festivalovém parkovišti obdrží za poplatek parkovací kartu, na kterou se vypíše SPZ dopravního prostředku a která ho opravňuje k opuštění parkoviště a návratu bez dalšího placení. Tím pádem máte po zaplacení možnost užívat parkoviště všechny tři dny Vysočina festu 2013. Cena za motocykl je 100,- Kč, cena za osobní automobil je 150,- Kč, cena za dodávku je 300,- Kč cena za autobus je 400,- Kč na všechny dny festivalu. Na parkovišti bude obsluha, ovšem ani obsluha a ani pořadatel neručí za věci odložené ve vozidlech! Nenechávejte proto v zaparkovaných automobilech žádné cenné věci! Parkoviště je v provozu nonstop od čtvrtka 11. 7. od 11 hodin do neděle 14. 7. do 11 hodin. Parkování v okolí festivalu a na příjezdových komunikacích mimo vyhrazená parkoviště je zakázáno a bude podle informací Policie ČR postihováno. Parkoviště bude označeno v navigaci na sloupech veřejného osvětlení na všech hlavních příjezdových cestách do Jihlavy. Informace k dopravě na festival najdete v sekci doprava.

Mapa

TAXI pro Vysočina Fest
zajišťuje: TAXI KONDRÁT - 603 279 033
http://www.taxikondrat.cz/
Přehled dalšího parkování v Jihlavě:
PLACENÁ PARKOVACÍ MÍSTA PRO SILNIČNÍ MOTOROVÁ VOZIDLA
Parkování v době
pondělí až pátek 7:00 do 18:00,
sobota od 7:00 do 12:00,
neděle bez poplatku

UBYTOVÁNÍ

1. Stanové městečko se nachází přímo u areálu a je zpoplatněno. Cena za ubytování po celou dobu trvání festivalu je 150 Kč / osoba. V ceně je zahrnuto zajištění základního hygienického servisu (bohužel bez sprch), osvětlení a ostraha kempu. Kapacita je dostatečná, ale samozřejmě omezená. Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně jakékoli zábavné pyrotechniky. Veškeré odpadky prosím vyhazujte do odpadkových košů, rozmístěných v prostorách městečka. Do stanového městečka je zakázáno zajíždět s motorovými vozidly. Pořadatel nenese odpovědnost za odložené věci ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti. Rezervace místa pro stan není možná. Vstupenky do kempu budou v prodeji POUZE v pokladně u kempu.

2. Autocampig Pávov – sleva ve výši 40% na veškeré druhy ubytování i na doprovodné ubytovací služby s platností od 10. 7.2013 až do 14. 7. 2013 (http://www.sokolbedrichov.cz/)

3. Business hotel Jihlava sleva ve výši 35% na ubytování
(http://www.euroagentur.com/cz/ea-business-hotel-jihlava)

Dvoulůžkový pokoj – pultová cena za pokoj obsazený 2 osobami včetně snídaně činí 1.900,- Kč z toho sleva 35% pro návštěvníky Vysočina festu cena 1.294,- Kč/noc, včetně snídaně (platnost od 10. 7. 2013 do 14. 7. 2013)

Jednolůžkový pokoj – pultová cena za pokoj obsazená 1 sobou včetně snídaně činí 1790,-Kč, z toho sleva 35% pro návštěvníky Vysočina festu cena 1.164,- Kč/noc, včetně snídaně (platnost od 10. 7. 2013 do 14. 7. 2013)

DĚTI

Děti do 12 let mají v doprovodu rodičů vstup ZDARMA. Na jednoho dospělého však maximálně tři děti.

AKREDITACE

Na festival mají volný vstup pouze řádně akreditovaní novináři. Vstupenka a identifikační pásky budou akreditovaným novinářům vydány na pokladně. Akreditace bude poskytnuta pouze médiím, které budou veřejnost informovat o konání VYSOČINA FESTU 2013 před jejím konáním. Všichni akreditovaní budou informováni několik dní před festivalem. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit akreditaci při nesplnění podmínek pro její získání.

Novinářská akreditace je určena publikujícím novinářům, fotografům, TV redaktorům a štábům, rozhlasovým redaktorům, internetovým redaktorům a korespondentům tiskových agentur. Za každé periodikum bude akceptován zpravidla jeden zástupce, případně jeden fotograf a jeden redaktor. Informace k festivalu najdete na těchto webových stránkách.

Podmínkou k získání novinářské akreditace je vyplnění formuláře v sekci PRESS.

DOPRAVA

Na první ročník Vysočina festu 2013, který se koná v areálu Letního kina Jihlava v Březinových sadech (amfiteátr), je možné dopravit se vícero způsoby. Ať už zvolíte jakoukoli variantu věříme, že se na této parádní akci potkáme, pobavíme, zážitky v nás budou přetrvávat dlouhou dobu a hlavně, že se také všichni šťastně a v pořádku vrátíme domů.

PĚŠKOBUSEM

- pro všechny milovníky pěší turistiky, pro obyvatele Jihlavy a nejbližšího okolí jsou souřadnice areálu festivalu zde: 49.399104933, 15.593054295

49° 23' 56.7777586" N
15° 35' 34.9954605" E
(více v sekci informace / plán a nebo na jakémkoli mapovém internetovém vyhledávači)
NA KOLE

- pro nadšence bicyklů a aktivní sportovce je důležitá informace o tom, že areál Vysočina festu leží na mezinárodní cyklostezce Jihlava - Třebíč - Raabs, resp. cca 1,3 km od jejího startu v Jihlavě

(více informací naleznete na http://www.jihlava-trebic-raabs.cz/)


AUTEM - NA MOTORCE

- pro všechny držitele řidičského oprávnění nebo pro majitele motorového vozidla s řidičem jsou k dispozici tyto dva záchytné body:

1. Autocamping Pávov - příjezd z D1 (Praha, Brno), Havlíčkův Brod

U tohoto našeho ubytovacího parntera je možné v rámci různých forem ubychovaní zaparkovat vozidlo a dopravit se na festival (i z festivalu) autobusovou linkou MHD č. 12

(více informací najdete na http://www.dpmj.cz)

2. Parkoviště Vysočina festu u městského nádraží ČD Jihlava - viz. sekce PARKOVIŠTĚ

UPOZORNĚNÍ: Ulice Na Stoupách bude v průběhu festivalu uzavřena pouze pro vjezd s povolením pořadatele a proto z důvodu možných dopravních komplikací nedoporučujeme parkovat mimo výše uvedené dva záchytné body.

AUTOBUSEM

- k této dopravě na Vysočina fest 2013 doporučujeme žluté autobusy našeho partnera Student Agency, který do Jihlavy zajíždí pravidelně a často na svých dvou linkách Brno - Jihlava - Praha a také Brno - Jihlava - České Budějovice

(vice na webu http://www.studentagency.cz/)

VLAKEM

- po železnici vás k nám dopraví další partner našeho festivalu a tím jsou České dráhy, u který mají držiitelé In karty slevu na vstupenku, která lze zakoupit na všech pokladnách ČD. Navíc každý kdo přijede na Vysočina fest vlakem může získat slevu 25% z jízdného odkudkoliv z České republiky.

(bližší informace či jízdní řád najdete na http://www.cd.cz/)

 

TAXÍKEM

TAXI pro Vysočina Fest zajišťuje: TAXI KONDRÁT - 603 279 033

http://www.taxikondrat.cz/

IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

FOTO A VIDEO

Na festivalu je povoleno fotografování pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované budou neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně bezpečnostní službě.

Natáčení na video respektive na jakýkoliv jiný formát je v areálu festivalu zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby.

Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Vysočina festem, pořadatelem a jejich partnery.

ZÁKAZY

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) ani profesionální fotoaparáty.

Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamu a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.

Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vstupu psů. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby:
kontrola vstupenek a identifikačních pásek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol, osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, …), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor kam nesmí veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

ZVÍŘATA

Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk stresující. Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen.

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER:

Akce se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
a primátora statutárního města Jihlava Ing. Jaroslava Vymazala.

HLAVNÍ PARTNER:

PARTNER:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNER:

BENEFIT PARTNER:

Socialní sítě